MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC

MTNN NSENG
MTNN
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC NSENG
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

MTNN financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC

Wolne przepływy pieniężne spółki MTNN za Q2 21 wynoszą 120.32B. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki MTNN wyniosły 418.18B, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 648.08B.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne