MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC

MTNN NSENG
MTNN
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC NSENG
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

MTNN financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC

Aktywa ogółem spółki MTNN za Q3 21 wynoszą 2.10T, czyli 3.23% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 2.85% w Q3 21 do 1.91T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję