UUU

UNIFIED FACTORY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne UFC

Przegląd podziału przychodów na UNIFIED FACTORY

Największy udział w przychodach miał kraj: Polska — w zeszłym roku przyniósł UNIFIED FACTORY 594.17 k PLN, a rok wcześniej — 1.28 M PLN.

Według źródła
Według kraju