Boxlight CorporationBoxlight CorporationBoxlight Corporation

Boxlight Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne BOXL

Boxlight Corporation zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy BOXL za ostatni kwartał wynosi -0.76 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił -0.86 USD, co stanowi 11.63% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 37.09 M USD pomimo szacowanej kwoty 34.01 M USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to -0.34 USD, a przychody osiągną poziom 43.92 M USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy BOXL i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka