American Resources CorporationAmerican Resources CorporationAmerican Resources Corporation

American Resources Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne AREC

American Resources Corporation zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy AREC za ostatni kwartał wynosi -0.03 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił -0.06 USD, co stanowi 50.00% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 94.02 k USD pomimo szacowanej kwoty 100.00 k USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to -0.07 USD, a przychody osiągną poziom 2.05 M USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy AREC i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka