MTS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne MTSS

Kluczowe fakty

O

Mobile TeleSystems PJSC jest dostawcą usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług cyfrowych. Firma zapewnia bezprzewodowy i szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz płatną telewizję. MTS działa w następujących segmentach: Russia Convergent (Rosja Konwergentna), Moscow Fixed Line (Moskiewskie telefony stacjonarne), Ukraine (Ukraina), MTS Bank i Other (Inne). Segment Russia Convergent zajmuje się komunikacją mobilną i stacjonarną; obejmuje również usługi dla klientów w regionach Rosji: usługi głosowe i transmisji danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu, płatną telewizję, a także różne usługi dodatkowe i operacje handlowe. Moskiewski segment telefonii stacjonarnej obejmuje operacje na telefonach stacjonarnych w Moskwie, wykonywane przez spółkę zależną. Segment ukraiński odpowiada za dostarczanie usług łączności mobilnej i stacjonarnej dla wielu regionów Ukrainy. Segment MTS Bank świadczy usługi bankowe klientom w regionach Rosji. Firma powstała w 1993 roku. Siedziba znajduje się w Moskwie w Rosji.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak danych
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

MTSS nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy