MOBILE TELESYSTEMS MTSS

MTSS MOEX
MTSS
MOBILE TELESYSTEMS MOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Komunikacja
Branża: Telekomunikacja bezprzewodowa
Mobile TeleSystems PJSC jest dostawcą usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług cyfrowych. Firma zapewnia bezprzewodowy i szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz płatną telewizję. MTS działa w następujących segmentach: Russia Convergent (Rosja Konwergentna), Moscow Fixed Line (Moskiewskie telefony stacjonarne), Ukraine (Ukraina), MTS Bank i Other (Inne). Segment Russia Convergent zajmuje się komunikacją mobilną i stacjonarną; obejmuje również usługi dla klientów w regionach Rosji: usługi głosowe i transmisji danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu, płatną telewizję, a także różne usługi dodatkowe i operacje handlowe. Moskiewski segment telefonii stacjonarnej obejmuje operacje na telefonach stacjonarnych w Moskwie, wykonywane przez spółkę zależną. Segment ukraiński odpowiada za dostarczanie usług łączności mobilnej i stacjonarnej dla wielu regionów Ukrainy. Segment MTS Bank świadczy usługi bankowe klientom w regionach Rosji. Firma powstała w 1993 roku. Siedziba znajduje się w Moskwie w Rosji.