NorNickel GMK

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne GMKN

Kluczowe fakty

O

Nornikiel (GMK Noril'skiy nikel' PAO) to spółka zajmująca się poszukiwaniem, wydobyciem i przetwórstwem metali i niemetali oraz sprzedażą metali szlachetnych i nieszlachetnych pozyskanych z wydobytych rud. Spółka operuje w ramach kilku segmentów organizacyjnych, do których należą Grupa GMK działająca na półwyspie Tajmyr (wydobycie i obróbka metali, usługi transportowe, sektory energetyczny i logistyczny), Grupa KGMK działająca na półwyspie Kola (wydobycie metali i ich obróbka , energetyka, poszukiwanie złóż) oraz Nornikiel Harjavalta (rafinerie na terenie Finlandii). Spółka działa w wielu sektorach metalurgicznych i niemetalurgicznych (w tym handel metalami, logistyka, sektor energetyczny i usług komunalnych, badania i rozwój) na terenie kraju i zagranicą. Koncern posiada szereg zakładów produkcyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej (półwyspy Tajmyr i Kola) oraz na terenie Finlandii.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak danych
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

GMKN nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy