MMC NORILSK NICKEL GMKN

GMKN MOEX
GMKN
MMC NORILSK NICKEL MOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

GMKN Wykres

Handluj GMKN z zaufanymi brokerami na TradingView Otwórz konto
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały nieenergetyczne
Branża: Inne metale/minerały
Nornikiel (GMK Noril'skiy nikel' PAO) to spółka zajmująca się poszukiwaniem, wydobyciem i przetwórstwem metali i niemetali oraz sprzedażą metali szlachetnych i nieszlachetnych pozyskanych z wydobytych rud. Spółka operuje w ramach kilku segmentów organizacyjnych, do których należą Grupa GMK działająca na półwyspie Tajmyr (wydobycie i obróbka metali, usługi transportowe, sektory energetyczny i logistyczny), Grupa KGMK działająca na półwyspie Kola (wydobycie metali i ich obróbka , energetyka, poszukiwanie złóż) oraz Nornikiel Harjavalta (rafinerie na terenie Finlandii). Spółka działa w wielu sektorach metalurgicznych i niemetalurgicznych (w tym handel metalami, logistyka, sektor energetyczny i usług komunalnych, badania i rozwój) na terenie kraju i zagranicą. Koncern posiada szereg zakładów produkcyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej (półwyspy Tajmyr i Kola) oraz na terenie Finlandii.