ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P

AHT LSE
AHT
ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

AHT financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki AHT za ostatni kwartał wynosi 132.56B i jest o 4.29% wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q1 21 wynosi 21.77B.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Cost of goods sold
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem