ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P

AHT LSE
AHT
ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

AHT financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P

Aktywa ogółem spółki AHT za Q1 21 wynoszą 952.82B, czyli 2.76% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.23% w Q1 21 do 613.82B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję