DSOL

096350 KRX
096350
DSOL KRX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

096350 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa DSOL

Aktywa ogółem spółki 096350 za Q2 21 wynoszą 122.95B, czyli 2.14% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 4.58% w Q2 21 do 80.75B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję