ASAHIMAS FLAT GLASS TBK

AMFG IDX
AMFG
ASAHIMAS FLAT GLASS TBK IDX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe AMFG

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla ASAHIMAS FLAT GLASS TBK

AMFG bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q4 21 wynosi 282.79B IDR. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych AMFG wyniósł 923.3B IDR, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 1.02T IDR.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne