ASAHIMAS FLAT GLASS TBK

AMFG IDX
AMFG
ASAHIMAS FLAT GLASS TBK IDX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe AMFG

Aktualna sytuacja finansowa ASAHIMAS FLAT GLASS TBK

Łączne aktywa AMFG dla Q4 21 to 7.40T IDR, 2.00% mniej niż poprzednie Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 5.82% w Q4 21 do 4.11T IDR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję