VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANYVIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANYVIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne VNM

VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy VNM za ostatni kwartał wynosi 944.00 VND, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 919.34 VND, co stanowi 2.68% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 14.12 T VND pomimo szacowanej kwoty 14.54 T VND. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 1141.20 VND, a przychody osiągną poziom 15.87 T VND. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy VNM i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka