WHAT'S COOKING GROUPWHAT'S COOKING GROUPWHAT'S COOKING GROUP

WHAT'S COOKING GROUP

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne WHATS

Sprawozdania finansowe WHAT'S COOKING GROUP, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód firmy WHATS za ostatnie półrocze wyniósł 419.75 M EUR i jest o 1.74% wyższy niż w poprzednim półroczu. Dochód netto na H2 23 to 5.27 M EUR.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku