WHAT'S COOKING GROUPWHAT'S COOKING GROUPWHAT'S COOKING GROUP

WHAT'S COOKING GROUP

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne WHATS

Aktualna sytuacja finansowa WHAT'S COOKING GROUP

Ten raport finansowy podsumowuje aktywa WHATS – to, co spółka posiada, pasywa – to, co jest winna innym, oraz kapitał własny – różnicę między poprzednimi pozycjami.

‪0.00‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku