MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
WCDF EGX

WCDF
MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS EGX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

WCDF financial statements

Podsumowanie finansowe MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa WCDF wynosi 721.275M.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne