MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLSMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLSMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne WCDF

Sprawozdania finansowe MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód WCDF za ostatni kwartał wynosi 573.59 M EGP i jest o 5.38% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q2 24 to 106.62 M EGP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku