MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

WCDF EGX
WCDF
MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS EGX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

WCDF financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

Aktywa ogółem spółki WCDF za Q3 21 wynoszą 1.37B, czyli 0.55% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 6.12% w Q3 21 do 825.54M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję