OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne OLFI

Sprawozdania finansowe OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód OLFI za ostatni kwartał wynosi 2.05 B EGP i jest o 39.41% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to 95.58 M EGP.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EGP
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku