OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne OLFI

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES przegląd dywidend

Dywidendy OLFI są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.95 EGP. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 10.80%.