ELMOS SEMICOND. INH O.N

ELG DUS
ELG
ELMOS SEMICOND. INH O.N DUS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

ELG financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ELMOS SEMICOND. INH O.N

Aktywa ogółem spółki ELG za Q3 21 wynoszą 421.60M, czyli 0.76% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 34.94% w Q3 21 do 135.69M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję