PFIZER INC

PFE BVL
PFE
PFIZER INC BVL
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

PFE financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa PFIZER INC

Aktywa ogółem spółki PFE za Q3 21 wynoszą 179.19B, czyli 5.45% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.63% w Q3 21 do 103.22B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję