CIG PANNONIA SHARE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CIGPANNONIA

Sprawozdania finansowe CIG PANNONIA SHARE, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód CIGPANNONIA za ostatni kwartał wynosi 10.44 B HUF i jest o 30.05% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to 772.00 M HUF.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: HUF
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Koszty operacyjne ogółemWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku