CIG PANNONIA SHARE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CIGPANNONIA

CIG PANNONIA SHARE przegląd dywidend

Dywidendy CIGPANNONIA są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 18.00 HUF. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 6.19%.