Sdover0123

FTR, WMA, OBV & RSI Strategy

This Pine Script code is a trading strategy that uses several indicators such as Fisher Transform (FTR), On-Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI), and a Weighted Moving Average (WMA). The strategy generates buy and sell signals based on the conditions of these indicators.

The Fisher Transform function is a technical indicator that uses past prices to determine whether the current market is bullish or bearish. The Fisher Transform function takes in four multipliers and a length parameter. The four multipliers are used to calculate four Fisher Transform values, and these values are used in combination to determine if the market is bullish or bearish.

The Weighted Moving Average (WMA) is a technical indicator that smooths out the price data by giving more weight to the most recent prices.

The Relative Strength Index (RSI) is a momentum indicator that measures the strength of a security's price action. The RSI ranges from 0 to 100 and is typically used to identify overbought or oversold conditions in the market.

The On-Balance Volume (OBV) is a technical indicator that uses volume to predict changes in the stock price. OBV values are calculated by adding volume on up days and subtracting volume on down days.

The strategy uses the Fisher Transform values to generate buy and sell signals when all four Fisher Transform values change color. It also uses the WMA to determine if the trend is bullish or bearish, the OBV to confirm the trend, and the RSI to filter out false signals.

The red and green triangular arrows attempt to indicate that the trend is bullish or bearish and should not be traded against in the opposite direction. This helps with my FOMO :)

All comments welcome!

The script should not be relied upon alone, there are no stop loss or take profit filters. The best results have been back-tested using Tradingview on the 45m - 3 hour timeframes.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?