Formacje świecowe

Analiza świecowa koncentruje się na pojedynczych świecach, parach lub maksymalnie trójkach w celu identyfikacji kierunku, w którym podąża rynek. Podstawowym założeniem jest idea, że cena odzwierciedla już wszystkie znane informacje (założenie, że rynek dyskontuje wszystko). Technika ta jest zwykle łączona z poziomami wsparcia i oporu. Każda świeca zawiera informacje o 4 cenach: najwyższej, najniższej, otwarcia i zamknięcia. Korpus świecy odzwierciedla ruch cen netto między otwarciem a zamknięciem, podczas gdy knoty wskazują zwroty, które wystąpiły w czasie trwania świecy.

Każda świeca daje zatem łatwy do odczytania obraz ruchu cen. Długość knotów w porównaniu z długością korpusu świecy w połączeniu ze spadkowym lub wzrostowym charakterem świecy może stanowić podstawę sygnałów nadchodzącego ruchu cen. Do najczęściej stosowanych w tej analizie świeczek należą doji, szpulki, młoty, marubozu, pinbary i inside bary.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
55
1
2
...
55