Szerokość wstęg Bollingera (BBW)

Wskaźnik szerokości wstęg Bollingera (BBW) to narzędzie analizy technicznej stworzone na bazie standardowych wstęg Bollingera. Wstęgi Bollingera to wskaźnik impetu, który składa się z trzech linii wyznaczanych w odniesieniu do ceny danego papieru wartościowego. Linia środkowa to zazwyczaj prosta średnia krocząca SMA dla przedziału równego 20 dniom. Wstęgi górna i dolna są oddalone o 2 odchylenia standardowe od linii środkowej (SMA). BBW służy do ilościowego wyznaczania odległości pomiędzy górną a dolną wstęgą. Wskaźnik ten może być w niektórych przypadkach stosowany w celu identyfikacji sygnałów transakcyjnych.

Dowiedz się więcej o Szerokości Wstęg Bollingera (BBW).
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2