PineCoders

Functions Allowing Series As Length - PineCoders FAQ

PineCoders Mod Zaktualizowano   
█ WARNING


Improvements to the following Pine built-ins have deprecated the vast majority of this publication's functions, as the built-ins now accept "series int" `length` arguments:


NOTE
For an ​EMA function that allows a "series int" argument for `length`, please see `ema2()` in the ta library by TradingView.█ ORIGINAL DESCRIPTION


Pinescript requires many of its built-in functions to use a simple int as their period length, which entails the period length cannot vary during the script's execution. These functions allow using a series int or series float for their period length, which means it can vary on each bar.

The functions shared in this script include:
  • Rolling sum: Sum(src,p)
  • Simple moving average: Sma(src,p)
  • Rolling variance: Variance(src,p)
  • Rolling standard deviation: Stdev(src,p)
  • Rolling covariance: Covariance(x,y,p)
  • Rolling correlation: Correlation(x,y,p)

If p is a float then it is rounded to the nearest int.

How to Use the Script
Most of the functions in the script are dependent on the Sma function. The Correlation function uses the Covariance and Stdev functions. Be sure you include all the required functions in your script.

Make sure the series you use as the length argument is greater than 0, else the functions will return na. When using a series as length argument, the following error might appear:
Pine cannot determine the referencing length of a series. Try using max_bars_back in the study or strategy function.
This can be frequent if you use barssince(condition) where condition is a relatively rare event. You can fix it by including max_bars_back=5000 in your study declaration statement as follows:
study("Title",overlay=true,max_bars_back=5000)

Example
The chart shows the Sma, Stdev, Covariance and Correlation functions. The Sma uses the closing price as input and bars as period length where:

bars = barssince(change(security(syminfo.tickerid,"D",close[1],lookahead=true)))

The Stdev uses the closing price as input and bars + 9 as period length. The Covariance and Correlation use the closing price as x and bar_index as y, with bars + 9 as period length.Look first. Then leap.

Informacje o Wersji:
Updated Comments
Informacje o Wersji:
- Added the linearly weighted moving average as Wma and the least squares moving average as Lsma.
- Updated Comments
Informacje o Wersji:
- Added Ema function
- Added Atr function
- Updated comments

Tools and ideas for all Pine coders: www.pinecoders.com
Our Pine FAQ & Code: www.pinecoders.com/faq_and_code/
Pine news broadcasts: t.me/PineCodersSquawkBox or twitter.com/PineCoders
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?