UnknownUnicorn180388

Bitcoin Pine Script - Tom Hall Strategy

The Bitcoin script is a combination of crucial indicators that align across multiple timeframes.

How To Apply The Script:
Apply the script to your chart by clicking the ( Add to Favourite Scripts )\u2028

BSO = Buy Stop Order
The BSO symbol will appear once a valid trade opportunity presents itself.\u2028
Once the BSO candle closes it will provide you the parameters for a Buy Stop Order.

Orange Horizontal Line = Buy Stop Order Entry
Green Horizontal Line = Take Profit
Red Horizontal Line = Stop Loss

Key Information:
(1) The BSO is valid for a period of 24 hours, should price not trigger a live position the BSO must be cancelled.
(2) The horizontal lines that track price action are only relevant once a BSO candle has closed.

Alert System:
The alert system allows you to receive SMS / Email notifications in addition to a screen notification providing you information a BSO is required.

How To Apply The Alert System:
(1) Windows Press ( ALT + A ) / MacBook Press ( Option + A )
(2) Adjust the condition section from BTCUSD to Tom Hall Strategy\u2028
(3) Two crucial boxes will appear, The Lowest EMA and Buy Stop Order.
(4) Click create, this will allow you to receive Email / SMS notifications once a valid trade opportunity is available.\u2028

Profitable Edge:
Data From: 31st March 2013
Positions Executed: 76
Profitable Trades: 52
Losing Traders: 24\u2028
Risk / Reward: 1:1
Strike Rate / Profitable Edge: 68.43%

2013: 80% Profitable ( 10 Positions )
2014: 60% Profitable ( 5 Positions )
2015: 75% Profitable ( 16 Positions )
2016: 45% Profitable ( 20 Positions )
2017: 82.61% Profitable ( 23 Positions )

Style / Inputs:
All visible parameters can be adjusted to individual taste and preference.
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?