Fisher Transform

Transformata Fishera to wskaźnik umożliwiający identyfikację odwróceń trendu. Oscylator ten może być z powodzeniem stosowany dla dowolnych instrumentów finansowych. Narzędzie to zostało stworzone przez J. F. Ehlersa i ma na celu przekształcenie rozkładu zmian cen w rozkład normalny (gaussowski). Wartości wskaźnika oscylują wokół linii zero tworząc wyraźne punkty zwrotne, co upraszcza identyfikację odwróceń trendu. Wskaźnik te jest powszechnie stosowany jako element strategii handlowej opierającej się na akcji cenowej i raczej nie jest stosowany samodzielnie.
Pokaż więcej skryptów
1
23
1
23