LazyBear

3 more indicators: Inverse Fisher on RSI/MFI and CyberCycle

Suggested by John Ehlers , IFT helps you to determine the exact oversold/overbought points in any oscillator-type indicators.

The 3 IFT based indicators in this chart are:
- Inverse Fisher on RSI (IFTRSI)
- Inverse Fisher on MFI (IFTMFI)
- Inverse Fisher on CyberCycle (IFTCC)

Suggested method to use any IFT indicator is to buy when the indicator crosses over –0.5 or crosses over +0.5 if it has not previously crossed over –0.5 and to sell short when the indicators crosses under +0.5 or crosses under –0.5 if it has not previously crossed under +0.5.

More info: http://www.mesasoftware.com/Papers/THE%2...

You can use these indicators by doing "Make it mine" (Click on "Share" to open the dialog box with this button).

Let me know what you think, would love to hear how these indicators are used and how effective these are for other instruments.

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//
// @author LazyBear
// If you use this code in its orignal/modified form, do drop me a note. 
// 
study("Inverse Fisher Transform RSI [LazyBear]", shorttitle="IFTRSI_LB")
s=close
length=input(14, "RSI length")
lengthwma=input(9, title="Smoothing length")

calc_ifish(series, lengthwma) =>
    v1=0.1*(series-50)
    v2=wma(v1,lengthwma)
    ifish=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)
    ifish

plot(calc_ifish(rsi(s, length), lengthwma), color=orange, linewidth=2)
hline(0.5, color=red)
hline(-0.5, color=green)