Akcje przewartościowane — Grecki rynek akcji

Akcje, których cena w ostatnim czasie znacznie wzrosła w wyniku zwiększonego popytu na nie, nazywa się akcjami wykupionymi. Wykupienie jest najczęściej konsekwencją wzmożonego zainteresowania danymi akcjami ze strony inwestorów, co powoduje wzrost ich ceny ponad wartość wynikającą z analizy fundamentalnej spółki-emitenta. W sytuacji, kiedy liczba sprzedających zaczyna przeważać nad liczbą kupujących dane akcje, może dojść do odwrócenia trendu. Wykupienie akcji może mieć miejsce również w sytuacji, gdy spółka odkupuje swoje akcje. Przy nabywaniu wykupionych akcji należy być ostrożnym, gdyż istnieje prawdopodobieństwo korekty ich ceny.

            
BIOT BIOTER S.A.(CR)
0.55-1.79%-0.01Kup1.005K552.759.371M1.150.494.00Usługi przemysłowe
CENER CENERGY HOLDINGS S.A.(CB)
3.620.69%0.03Kup255.094K924715.75684.586M24.230.152238.00Finanse
PAIR E. PAIRIS S.A (CR)
1.17-0.85%-0.01Kup9.591K11221.475.866M1685.710.00135.00Przemysł przetwórczy
TELL BANK OF GREECE (CR)
18.76-0.11%-0.02Kup10.684K200431.84373.063M1882.00Finanse
Załaduj więcej