SmartInwestor

Docieramy do oporów.

CBOT:ZB1!   T-Bond Futures
CBOT:ZB1!
Po akumulacji i sygnale siły o którym pisałem w poprzednich analizach,
mamy wzrosty, które obecnie docierają do strefy oporowej w okolicach 129.
Przed nami kolejne informacje w kontekście odczytów inflacji i wypowiedzi członków FED co do polityki stóp procentowych.
Na wykresie powinniśmy zobaczyć oczekiwania inwestorów.
Jako, ze jesteśmy przy oporach, to skłania to do realizacji zysków, co możemy zobaczyć przez ostatnie cienie od góry na wykresie dziennym.
Obecny bar jest jeszcze przed sesją w USA.
Tu warto zwrócić uwagę na bardzo wysoki wolumen na barze 3.
Wynika on z rolowania obligacji, ale jego skala każe zwracać uwagę na ten obszar jako obecne wsparcie.
Wygasanie kontraktów daje też możliwość zamknięcia pozycji akumulowanych w obszarze wcześniej opisywanym, co podnosi istotność tego wsparcia.
Obszar zielony na wykresie powinien wspierać potencjalną korektę.
Spadek poniżej będzie ostrzeżenie powrotu obaw w kwestii inflacji i polityki FED, a to może się również przełożyć na rynek akcji.Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.