CBOT:ZB1!   T-Bond Futures
CBOT:ZB1!
Po ostatnio opisywanym trading rangu na przełomie października i listopada, zakończonym sygnałem siły (zielony bar wzrostowy na wykresie), rynek dotarł do swojego oporu.
Ostatnie dołki na wykresie tygodniowym.
Tu ewidentnie wolumen maleje, sugerując obecnie brak popytu na tych poziomach.
W efekcie mamy trading range określony na wykresie, który stanowi przygotowanie pod kolejny ruch.
Ciężko tu mówić o dystrybucji, raczej mamy brak popytu co może skutkować absorpcją podaży z oporu tygodniowego lub spadkiem do poszukania popytu.
Trzeba pamiętać, ze zachowanie wykresu obligacji jest oczekiwaniem rynku względem oczekiwanych stóp procentowych.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.