CBOT:ZB1!   T-Bond Futures
Ostatnio o obligacjach pisałem 7 maja:
"To wszystko wskazuje na opór i sprzyja rozwinięciu się potencjalnej konsolidacji na niższych interwałach. Czy będzie to absorbcja czy dystrybucja - za wcześnie pisać.
Jesteśmy na oporach co sprawia możliwość pojawienia się sprzedających."
Pojawiła się korekta i konsolidacja ze spring dając potencjał do kontynuacji wzrostów.
Obecnie cena dotarła do obszaru płynności, gdzie z dużym prawdopodobieństwem były stop lossy pozycji krótkich.
Po uderzeniu w ten poziom mamy na wczorajszym barze niskie zamknięcie - upthrust.
Dodatkowo dotarliśmy do obszaru wykupienia w kanale trendowym.
Pokazuje to nam realizację zysków długich pozycji.
Wolumen nie jest zbyt duży, co nie pokazuje determinacji podaży.
Po upthruście możemy spodziewać się korekty.
czy będzie jej towarzyszyła większa podaż, czy będzie to tylko test wzrostów, czas pokaże.
Dla byków ciekawym miejscem do powrotu na rynek mogą być poziomy około 115.
Pierwsze wsparcia są na poziomie ostatnio wybitych oporów w okolicach 117.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.