CBOT:ZB1!   T-Bond Futures
ZB1!
17 maja pisałem:
"Po upthruście możemy spodziewać się korekty.
czy będzie jej towarzyszyła większa podaż, czy będzie to tylko test wzrostów, czas pokaże.
Dla byków ciekawym miejscem do powrotu na rynek mogą być poziomy około 115.
Pierwsze wsparcia są na poziomie ostatnio wybitych oporów w okolicach 117."
Przywołane pierwsze wsparcie broniło się przez 3 dni.
Tu ważny jest bar czwartkowy. Pokazuje pojawienie się podaży i przełamanie pierwszego wsparcia. W efekcie docieramy już do kolejnego wyznaczonego miejsca na wykresie - poziom 115. To że docieramy do wsparcia nie oznacza automatycznego powrotu kupujących.
pisałem wcześniej, ze ważny będzie sposób w jaki cena dotrze do tego wsparcia.
Obecnie ewidentnie za plecami mamy podaż.
Przed jakimkolwiek pomysłem zakupowym czekam do pojawienia się sygnałów wybrania / stopowania obecnego spadku i pokazania jakości w potencjalnej pierwszej reakcji wzrostowej.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.