SmartInwestor

Spadek w poszukiwaniu popytu.

CBOT:ZB1!   T-Bond Futures
CBOT:ZB1!
Na początek fragment poprzedniej analizy.
"Tu ewidentnie wolumen maleje, sugerując obecnie brak popytu na tych poziomach.
W efekcie mamy trading range określony na wykresie, który stanowi przygotowanie pod kolejny ruch.
Ciężko tu mówić o dystrybucji, raczej mamy brak popytu co może skutkować absorpcją podaży z oporu tygodniowego lub spadkiem do poszukania popytu."
Mamy spadek do poszukiwania popytu.
Pierwsze poziomy osiągnęliśmy. Bar o dużym wolumenie 3.
Środowy bar ma cechy nakładu do rezultatu, ale zamknięcie nie jest zbyt obiecujące.
Poziom wsparcia został osiągnięty, ale oznak popytu nastawionego na wzrost póki co nie widać.
Kolejne poziomy wsparcia to okolice 122,27.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.