AnalizyD

Votum - dobre perspektywy na ten rok

Long
VOTUM (GPW:VOT)  
GPW:VOT   VOTUM
Grupa Kapitałowa Votum S.A. to nie tylko spółka zajmująca się prowadzeniem spraw przeciwko bankom udzielających kredytów we frankach szwajcarskich, ale spółka która aktualnie rozwija się w mocno w wielu i warto je wymienić.

1. Usługi związane z procesem dochodzenia roszczeń
a. Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych (np. kredyty frankowe)
b. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych
c. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach
2. Usługi związanie z sektorem odnawialnych źródeł energii
a. Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych
b. Projektowanie i komercjalizacja projektów farm odnawialnych źródeł energii
c. Usługi związane z pozyskaniem klienta i analizą rynku
3. Usługi rehabilitacyjne (PCRF VOTUM S.A. sp.k)
4. Usługi prawnicze
5. Usługi administracyjne, najem i obsługa nieruchomości
6. Usługi eksperckie (wycena np. szkód pojazdów)
7. Usługi windykacyjne
8. Sprzedaż i dystrybucja (pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż usług ubezpieczeniowych)
9. Usługi informatyczne
10. Usługi marketingowe

Jak widać spółka rozwija się nie tylko w kierunku usług prawniczych ale dostrzega również inne możliwości pozyskiwania przychodów. Skoro działa w zakresie odszkodowania powypadkowego to ma też usługę medyczną związaną z rehabilitacją, a skoro pozyskuje odszkodowania to od razu może je windykować dla swoich klientów.
Ważną kwestią rozwojową jest też zaangażowanie w fotowltaikę.
Jednak to sprawy kredytów frankowych stanowią największy przychód i możliwości dla spółki. Pozostałe obszary to część rozwojowa, która zacznie odgrywać znaczącą rolę gdy spraw może zacząć ubywać, ale spółka będzie gotowa na nowe możliwości. Czyli nie osiadła na laurach tylko szuka innych źródeł przychodów.
Z najnowszego ESPI możemy się dowiedzieć, że spółka podaje, iż w latach 2006-2017 podpisano blisko 600tys. umów kredytowych opartych na CHF.
Z tego 400 tys. to umowy aktywne, a pozostałe 220 tys. znajduje się w sądach lub zostały spłacone. Jednak nawet te spłacone są atrakcyjne dla spółki ponieważ widzą tam potencjał odzyskania nadpłaconych rat.
Blisko 19 500 pozwów trafiło do sądu skierowanych bezpośredni przez G.K. Votum i stanowi to ok 16% wszystkich toczących się spraw. Natomiast w samym 2021 roku liczba spraw skierowanych do sądów przez spółkę to 10 995 pozwów na 62 842 nowych spraw.

Wykres 1. Liczba nowych spraw wytoczonych przez Votum S.A. w 2021 roku

W efekcie spółka prowadzi sprawy na kwotę 3,8 mld złotych.

Warto zwrócić uwagę, że spółka wg podanych informacji wygrany sprawy kształtują się na poziomie 97%.
Spółka przyjęła też taktykę informowania w cyklu miesięcznym o prowadzonych sprawach. Pozwala to nagłośnić wygrane sprawy, a tym samym pozyskiwać nowych klientów z potencjalnych 400.000 umów, które nadal są aktywne.
Rynek w zeszłym roku próbował wycenić proponowane przez banki ugody w zakresie umów frankowych, jednak przy wielu niekorzystnych propozycjach, klienci rezygnowali podpisania takiej umowy, a jeśli podpisali to niekoniecznie była ona korzystna dla konsumenta. Klienci którzy nie podpisali ugód mogli udać się do sądu poprzez różne kancelarie w tym również przez Votum.

W 2022 roku można spodziewać się około 5,5 tys. wyroków, wliczając w to już 1026 wyroków w 1Q2022 roku.
W cały 2021 roku było to 1.217 wyroków (I i II instancji razem).
Tak więc prawdziwe żniwa dla spółki dopiero się rozpoczną w II i III kwartale tego roku.

Wykres 2. Przychody i koszty wg źródeł

W minionym roku spółka z tytułu roszczeń od banków miała zysk netto 10,2 mln złotych (czyli wynik jaki został pokazany w raporcie). W 2020 roku spółka w tym segmencie odnotowała stratę 2,9 mln złotych.
To co zwraca uwagę to fakt, że OZE jeszcze ze stratą netto 402 tys. zł ale to jest segment który wymaga nakładów inwestycyjnych i dopiero w najbliższym czasie powinien zacząć zarabiać na siebie. W 2020 roku OZE zanotowało 1,1 mln straty co oznacza, że wynik właśnie się poprawia i może już tym roku pokazać zysk który pozytywnie wpłynie na wynik całej grupy.
To co niepokoi to spadek zysków z segmencie roszczeń osobowych oraz szkód w pojazdach, ale to może być efekt skierowania swoich sił prawniczych w kierunków spraw bankowych, których znacząco przybyło, a mogą być bardziej rentowne.
W dniu 30.05 poznamy wyniki spółki za 1Q2022 i to może być kluczowe do oszacowania wyników w 2022 roku. W mojej ocenie przy takiej dynamice można by się spodziewać zysku w okolicach co najmniej 5 mln złotych, ale to III kwartał dopiero powinien dać główne przychody z zamykanych spraw w całym 2022 roku.
Natomiast w przypadku II kwartału ze względu na okres wakacyjny niekoniecznie może dojść do pokazania wysokiego zysku.


Sytuacja Techniczna

Na wykresie tygodniowym widać, że spółka jest aktualnie przy teście 19zł którego przebicie pozwoli na ruch w kierunku ostatniego szczytu jaki mieliśmy 26.04.2021 roku na poziomie 21zł

Wykres 3. Interwał tygodniowy

Wykres 4. Interwał tygodniowy (kanał wzrostowy/profil wolumenu)

Po teście 21zł kurs może chwilowo odbić w dół co byłoby sygnałem, ze mamy realizację zysków u inwestorów realizujących zyski z zakupów w okolicach 14zł i jeśli kurs odbije od 21zł to możliwy będzie test ponownie okolic 17 zł. I tu można ustawić alert.

W dłuższej perspektywie jednak cena może dotrzeć w okolice nawet 30zł choć to perspektywa raczej roku, a nie jednego miesiąca.

Tak więc długookresowo możemy się spodziewać kontynuacji trendu wzrostowego.
W krótkim okresie warto jednak poczekać czy notowania odbiją od poziomu 21 zł, przejście tego zaś poziomu pozwoli otworzyć drogę w kierunku 30-32zł.

Dla niniejszego pomysłu ustawiam "LONG" z zaznaczeniem, że kurs najpierw może zaliczyć korektę w kierunku 17zł i dopiero będzie szansa odbicia na północ.


Wsparcie: 18,5 / 17,5 / 16,8zł
Opór: 19 / 19,8 / 20,9złPoniżej uzyskane odpowiedzi od G.K. Votum odnośnie kilku punktów:


Punkt pierwszy jest o tyle istotny, że obserwując miesięczne/kwartalne dane możemy określić, kiedy spółka odnotuje przychód i możliwy zysk z zakończonej sprawy.


1. W jakim terminie od wygranej sprawy wpływa wynagrodzenie z tytułu roszczenia wobec banku?

Aktualnie średni czas oczekiwania na realizację przez bank wyroku II instancji wynosi 32 dni. Jest to średnia ilość dni z 46 spraw, w których realizacja wyroku miała miejsce w 2022 roku. 38 z tych spraw to wyroki prawomocne zapadłe w 2022 roku.2. Czy w tym roku segment OZE zacznie przynosić zyski wg prognoz?

Na segment składa się projekt farm fotowoltaicznych, który ze względu na projektowany czas postępowań administracyjnych najprawdopodobniej nie pokaże zysku w 2022 oraz segment dystrybucji instalacji fotowoltaicznych, który po restrukturyzacji i pozyskaniu partnera branżowego jest rentowny. Zbilansowany wynik obu podsegmentów powinien być dodatni, ale nie spodziewamy się, aby była to pozycja znacząca dla wyniku skonsolidowanego.
3. Czy spadek przychodów/zysków w segmencie odszkodowań szkód osobowych i pojazdów wynika tylko z przeniesienia sił na roszczenia wobec banków?

Segmenty odszkodowawcze mają sieci dystrybucyjne niezależne od segmentu bankowego. W segmencie szkód w pojazdach obserwujemy dynamiczny przyrost nowych kontraktów, w segmencie szkód osobowych tendencja spadkowa wyhamowuje i utrzymujemy oczekiwaną rentowność.
4. Czy spółka planuje wypłacić w tym roku dywidendę?

Polityka dywidendy przewiduje taki kierunek, a poziom generowanej gotówki i realizacja potrzeb inwestycyjnych nie stoją z tym w sprzeczności. Oczywiście decyzje podejmie WZA na podstawie rekomendacji zarządu i opinii rady nadzorczej.
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.