TradingView

Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 4

Edukacja
TVC:US01MY   US 1M yield
Hej wszystkim!👋

W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o stopach procentowych w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że jest to pomocna i przydatna seria dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!

Rynki stóp procentowych można rozpatrywać w trzech wymiarach.

1.) Absolutny
2.) Względny
3.) Z biegiem czasu

Innymi słowy;

1.) W jaki sposób stawki są notowane bezwzględnie? Czy oferują atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka dla inwestorów?
2.) Jak traduje się stopami na podstawie względnej? Co oddziela ceny obligacji w przypadku różnych krajów?
3.) Jak notowane są stopy w czasie? Czym jest „krzywa dochodowości”?

W naszym pierwszym poście, przyjrzeliśmy się, jak znaleźć informacje o stopach procentowych na TradingView i jak stawki zmieniają się na otwartym rynku. W naszym drugim poście, przyjrzeliśmy się niektórym decyzjom, jakie muszą podejmować inwestorzy, jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje (oprocentowanie) w porównaniu z innymi aktywami. W naszym trzecim poście, przyjrzeliśmy się stawkom względnym między krajami.

W dzisiejszym ostatnim poście przyjrzymy się, w jaki sposób stawki są notowane w czasie – innymi słowy, opiszemy krzywą dochodowości. Jakie informacje można uzyskać ją obserwując? Jak może pomóc w twoim planie handlowym? Przekonajmy się!

Dla odniesienia przyjrzyjmy się najpierw krzywej dochodowości:


Ten wykres zawiera kilka różnych zasobów, więc szybko je podzielmy.

Biało-niebieski obszar to oprocentowanie, jakie otrzymujesz za 2-letnie obligacje przy ich zakupie
Pomarańczowa linia to stopa procentowa, jaką otrzymujesz za 5-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Linia turkusowa to stopa oprocentowania, jaką otrzymujesz za 7-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Żółta linia to oprocentowanie, jakie otrzymujesz za 10-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Fioletowa linia to stopa procentowa, jaką otrzymujesz za 30-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie

Jak widać, różne terminy zapadalności obligacji przynoszą różne zyski w czasie.

Jeśli kupisz 2-letnią obligację na początku 2021 r., zarobisz 0,15% zysku ROCZNIE.
Jednocześnie, jeśli kupisz 30-letnią obligację na początku 2021 r., będziesz zarabiać 1,85% ROCZNIE.

Sytuacja zmieniła się od tego czasu. Obecnie:

Jeśli kupisz 2-letnią obligację, zarabiasz 3,56% ROCZNIE.
jeśli kupisz 30-letnią obligację, zarabiasz 3,45% ROCZNIE.

Innymi słowy, sytuacja całkowicie się odwróciła.

Dlaczego się to stało?

Powodów jest kilka, powiązanych z wieloma tematami, które omawialiśmy w kilku ostatnich postach. Rozbijmy je.

1.) Ryzyko stopy procentowej funduszy banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytowe
4.) Ryzyko rynkowe

Na początek, od początku 2021 r. do chwili obecnej bank centralny znacząco podniósł stopę funduszy. Oznacza to, że obligacje rządowe muszą zwiększyć swoją rentowność. Po co pożyczać pieniądze rządowi, jeśli dostaniesz więcej trzymając pieniądze na koncie oszczędnościowym?

Po drugie, wzrosła inflacja. Jest to wynikiem wstrząsów podaży towarów i usług na całym świecie. Ponieważ pojawiły się niedobory, a popyt utrzymywał się na stałym poziomie lub wzrastał, wzrost cen towarów codziennego użytku sprawił, że obligacje krótkoterminowe „dogodziły” oprocentowaniu obligacji o dłuższym terminie zapadalności.

Po trzecie, ponieważ PKB skurczył się w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, rośnie ryzyko, że rząd USA nie będzie w stanie spłacić swojego zadłużenia poprzez wpływy z podatków i emisje obligacji.

Wreszcie, jak powiedzieliśmy w drugim poście:

Kiedy akcje osiągają lepsze wyniki niż obligacje, popyt instytucjonalny na akcje jest wyższy, co wskazuje, że ludzie czują się dobrze i chcą podejmować ryzyko. Kiedy obligacje osiągają lepsze wyniki niż akcje, może to wskazywać, że ludzie woleliby utrzymywać „wolne od ryzyka” narzędzia spłaty odsetek w przeciwieństwie do kapitału własnego w firmach o pogarszających się perspektywach gospodarczych.

Ten popyt na obligacje rozgrywa się na całej krzywej dochodowości. Popyt na aktywa „wolne od ryzyka” wzrasta wraz z pogarszaniem się perspektyw gospodarczych, co oznacza, że krzywa dochodowości wskazuje, w jaki sposób uczestnicy rynku uważają, że sytuacja rynkowa będzie się rozwijać w danym okresie. Jeśli rentowność obligacji 2-letnich jest wyższa niż obligacji 10-letnich, to uczestnicy rynku poprzez swoje zakupy i sprzedaż artykułują, że spodziewają się, że następne dwa lata będą miały większe ryzyko gospodarcze niż następne dziesięć. Innymi słowy, spodziewają się pewnego rodzaju spowolnienia gospodarczego.

Jest to niezwykle przydatne dla wielu typów traderów:

Akcje są powiązane z gospodarką - jeśli stopy mówią coś o perspektywach ekonomicznych, warto zwrócić na to uwagę, ponieważ może to mieć wpływ na proces wyboru aktywów / styl handlu
FX jest ściśle związany z kursami - jeśli kursy się zmieniają, z pewnością wpłynie to na FX.
Krypto wykazywało historycznie wysoką odwrotną korelację z indeksem „easy of money”. Jeśli stawki idą w górę, krypto bez odsetek staje się mniej atrakcyjne.

W każdym razie to wszystko w naszej serii o stopach procentowych!

Dziękuję bardzo za przeczytanie i życzę miłego odpoczynku w weekend.

- Zespół TradingView ❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.