TradingView

Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 3

Edukacja
TVC:US30Y   US 30Y yield
Hej wszystkim! 👋

W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o stopach procentowych w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że jest to pomocna i przydatna seria dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!

W naszym pierwszym poście przyjrzeliśmy się, jak znaleźć informacje o stopach procentowych na TradingView i jak ich stawki wahają się na otwartym rynku. W naszym drugim poście, przyjrzeliśmy się niektórym decyzjom, jakie muszą podejmować inwestorzy, jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje (oprocentowanie) w porównaniu z innymi aktywami.

Dzisiaj przyjrzymy się, jak inwestorzy rozumieją stopy procentowe na trzech konkretnych przykładach.

Zaczynajmy!

Jak wspomnieliśmy ostatnio, jeśli chodzi o zrozumienie stóp procentowych w dowolnym regionie, należy zwrócić uwagę na trzy główne kwestie:

1.) Ryzyko stopy procentowej funduszy banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytoweNajpierw przyjrzyjmy się ryzyku kredytowemu. 💥💥

Ryzyko kredytowe to coś, co ma miejsce, gdy istnieje ryzyko, że możesz nie odzyskać pieniędzy, które pożyczyłeś danemu podmiotowi. W przypadku tej serii, ponieważ przyglądamy się tylko obligacjom rządowym, oznacza to ryzyko, że nie spłaci Cię rząd.

Lekcja: Wszystkie czynniki są równe; im więcej podmiot (firma, kraj) musi zapłacić, aby pożyczyć pieniądze, tym mniej „stabilny” jest w oczach inwestorów.Następnie przyjrzyjmy się ryzyku inflacji. 💸💸

Ryzyko inflacji oznacza, że Twój kapitał może z czasem stracić siłę nabywczą, szybciej niż stopa procentowa, ze względu na stopę inflacji.

Sprawdź na przykład ten wykres:


Widać tu rentowność jednorocznych obligacji tureckich(niebiesko-biały). Na zielono widać rentowność amerykańskich obligacji jednorocznych. Zwróć uwagę na różnicę w stopach procentowych – obligacje tureckie oferują 14%, a obligacje amerykańskie 3%. Podczas gdy Stany Zjednoczone są większą i bardziej rozwiniętą gospodarką (a zatem mają niższe ryzyko „kredytowe”), niektóre różnice w zyskach sprowadzają się do drastycznie różnych stóp inflacji w gospodarce.

Na czerwono widać stopę inflacji w Stanach Zjednoczonych, a na żółto stopę inflacji w Turcji. Przy założeniu stabilnego kursu walutowego, ponieważ lira turecka kupuje stosunkowo coraz mniej towarów i usług w porównaniu z dolarem amerykańskim, inwestorzy będą domagać się większych zysków, aby zapobiec utracie siły nabywczej.

Lekcja: kierunek stóp procentowych mówi, jak inwestorzy przewidują, że inflacja może rozwijać się w określonym horyzoncie czasowym.Na koniec spójrzmy na ryzyko związane z funduszami banku centralnego. 🏦🏦

Ryzyko funduszy banku centralnego to coś, co ma miejsce, gdy bank centralny może zmienić podstawowe stopy finansowania niekorzystnie w stosunku do Twojej pozycji.

Sprawdź ten wykres:


To ten sam wykres, co poprzednio, ale zamiast stóp inflacji nałożonych na stopy procentowe, dodaliśmy do wykresu aktualne stawki Banku Centralnego.

Pamiętaj, że stopa banku centralnego to stopa, którą otrzymujesz z banku bez "blokowania" swoich pieniędzy na pożyczkę dla rządu.

Ryzyko stopy procentowej Banku Centralnego odgrywa największą rolę w wycenie obligacji, ponieważ widać, że stopy procentowe i rentowności poruszają się dość blisko siebie, zwłaszcza że są to obligacje tylko jednoroczne (krzywej dochodowości przyjrzymy się w przyszłym tygodniu).

Biorąc pod uwagę, że banki centralne na całym świecie są zazwyczaj zobowiązane do prób tworzenia stabilnych cen dla konsumentów, ich działania często tańczą z inflacją. Czasami banki za bardzo podnoszą stopy procentowe i powodują deflację, a czasami za mało i będą „pompowały” inflację (jak wielu uważa, że ma to miejsce obecnie).

Lekcja: Stopy procentowe obrazują politykę banku centralnego, na którą wpływa kilka czynników i różni się w zależności od regionu. Innymi słowy – stopy procentowe mogą opisywać kondycję gospodarki. Zbyt „wysokie”, a Bank Centralny mógł stracić kontrolę. Zbyt „niskie”, a gospodarka może być w stagnacji. To są uogólnienia, ale to dobre miejsce do rozpoczęcia porównywania regionów na podstawie względnej.Oto kilka konkretnych przykładów i wniosków, które można wyciągnąć, patrząc na ruchy na rynku na żywo. Zrozumienie tej dynamiki może być naprawdę pomocne w budowaniu bardziej kompleksowej strategii handlowej. Innymi słowy, jeśli handlujesz walutami, niezwykle ważne jest, aby znać różnice w stopach procentowych między krajami, wraz z podstawowymi czynnikami na nie wpływającymi. Podobnie, jeśli planujesz inwestować w akcje jakiejś firmy, spojrzenie na rentowność jej obligacji może ci powiedzieć, jak duże według inwestorów ryzyko związane jest z niewywiązywaniem się ze zobowiązań.

W przyszłym tygodniu przyjrzymy się krzywej dochodowości i przedstawimy kilka lekcji na temat wykorzystania tych informacji do rozpoczęcia prognozowania cen i ogólnej gospodarki.

- Zespół TradingView ❤️❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.