TradingView

Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 2

Edukacja
TVC:US20Y   US 20Y yield
Hej wszystkim!👋

W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o nich w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że będzie to przydatna seria dla nowych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!

W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się, jak znaleźć ceny obligacji na naszej platformie, a także podaliśmy kilka krótkich wskazówek, jak i dlaczego stopy procentowe się zmieniają i jak je zrozumieć Jeśli potrzebujesz szybkiego przypomnienia, kliknij link na dole tego posta. W tym tygodniu przyjrzyjmy się, dlaczego zrozumienie stóp procentowych jest tak ważne w handlu i jak wykorzystać te informacje na swoją korzyść.


O rynku stóp możesz myśleć w wymiarach.

1. Bezwzględny;
2. Względny;
3. Tymczasowy.


Innymi słowy;

1. Aspekt bezwzględny: jak zrozumieć, jak atrakcyjny dla inwestorów jest stosunek ryzyka do zwrotu?
2. Aspekt względny: jak porównać obligacje z różnych krajów?
3. Aspekt tymczasowy: Jak zmienia się rentowność obligacji w czasie i czym jest krzywa dochodowości?


Warto przyjrzeć się bliżej każdemu z tych wymiarów i sposobowi ich działania. W tym tygodniu zaczniemy od spojrzenia na stopy procentowe z „bezwzględnego” punktu widzenia.

Jeśli chodzi o analizę obligacji, ludzie zwykle patrzą tylko na to, o ile ich zwroty są wyższe lub niższe niż w przypadku innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, towary lub kryptowaluty.

W tym momencie ważne jest, aby pamiętać o trzech głównych zagrożeniach:

1.) Ryzyko związane ze stopami procentowymi banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytowe

Innymi słowy;

1.) Czy stopa banku centralnego zmieni się tak, że oprocentowanie obligacji okaże się niekonkurencyjne?
2.) Obligacje to pożyczki na jakiś czas. Czy rosnąca inflacja pochłonie cały mój dochód z obligacji?
3. Czy emitent będzie mógł zwrócić środki w terminie wykupu obligacji?

Czasami ostatnie pytanie można zignorować: inwestowanie w obligacje rządowe krajów o silnych gospodarkach można uznać za prawie wolne od ryzyka. Jednak w większości przypadków nadal warto przeanalizować wiarygodność emitenta przed zainwestowaniem w jego papiery wartościowe. Dodatkowo, oprócz niezawodności, zawsze musisz zrozumieć, jak atrakcyjna jest rentowność obligacji w stosunku do jej terminu zapadalności lub czy inflacja może sprawić, że taka inwestycja będzie nieopłacalna.

"Ponadto konieczne jest porównanie wskaźnika ryzyka i zwrotu obligacji z tym samym wskaźnikiem dla innych rodzajów aktywów. Powiedzmy, że zwrot z akcji S&P 500 wynosi 2%. Można to łatwo porównać do rentowności obligacji. Ale jak oceniasz ryzyko?

Aby to zrobić, możesz przyjrzeć się sytuacji na giełdzie. Jeśli rentowność na giełdzie jest wyższa niż na rynku obligacji, to ludzie są pozytywnie nastawieni do sytuacji makroekonomicznej i są gotowi do podejmowania ryzyka. Ale jeśli widzimy, że rentowność obligacji jest wyższa, to rozumiemy, że ludzie zajmują pozycję defensywną: trzymają w swoich portfelach instrumenty niemal pozbawione ryzyka, za które można otrzymać stabilne i stałe oprocentowanie. Perspektywy rynku akcji w tym przypadku są wątpliwe, a perspektywy ekonomiczne firm pogarszają się."

Opisaliśmy właśnie najprostszy sposób analizy stóp procentowych. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak wyglądają one w poruwnaniu do ryzyka w gospodarce i zwrotem z innych rodzajów aktywów, a następnie odpowiedzieć sobie na pytanie: czy teraz inwestowanie w obligacje pod względem ryzyka i zwrotu ma sens?

I jeszcze jedna ważna rzecz: jeśli oprocentowanie obligacji wzrosnie, to rentowność innych rodzajów aktywów również musi wzrosnąć, aby zrekompensować czynnik ryzyka. Nie ma sensu inwestować w akcje, które są z natury bardziej ryzykowne, jeśli obligacje wolne od ryzyka przynoszą wyższe zyski. Cóż, wyższe stopy procentowe „obniżają” wartość przyszłych przepływów pieniężnych, ponieważ można zarobić więcej "bez ryzyka".

Przykładem może być sytuacja z końca 2021 roku, kiedy ludzie zaczęli sprzedawać obligacje, a stopy procentowe rosły. Z tego powodu akcje zaczęły spadać: ich cena kształtowała się z myślą o przyszłości – a ze względu na obecną sytuację spadła realna wartość tych przepływów.

Zmiany stóp procentowych mogą pomóc przewidzieć, jak będą się zachowywać światowe rynki. 😀

To wszystko! Następnym razem przyjrzymy się, jak ryzyko kredytowe i walutowe wpływa na względną cenę obligacji, a także dlaczego niektóre obligacje rządowe mogą być bardziej atrakcyjne niż inne. Nie zapomnimy też o krzywej dochodowości – powiemy o tym w naszym ostatnim tekście o stopach procentowych.

Dzięki!


-Zespół TradingView

Jeśli nie jesteś na bieżąco, oto post z zeszłego tygodnia:

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.