TJS_Patrykoo

Tauronpe czyli gdzie skupują duże ryby. D1

Long
GPW:TPE   TAURONPE
Po ogromnych spadkach spowodowanych wybiciem się ceny z klina wzrostowego dotarliśmy do ciekawego momentu na wykresie. Powtarza się sytuacja z marca tego roku. Zarówno RSI, jak i CHOP pokazują ciekawą szansę na otwarcie pozycji długich. Czy jest zatem opcja na ponowne wzrosty?

Skupmy się na ważnym wsparciu, do którego praktycznie dotarliśmy. Nie jest ono spowodowane (jak się może wydawać) liniami fibonacciego użytymi na interwale tygodniowym. Wyznaczona szara strefa określa dokładnie 49.88% rzeczywistego arkusza kupna akcji TPE (dane z dnia 26.11.21) Duży wolumen, może przyczynić się do zatrzymania spadków. Co, jeżeli wsparcie nie wytrzyma? Następnymi kluczowymi wartościami będą 2.3520 - 2.500. Znajduje się tam kolejne 22% arkusza kupna, dodatkowo przebiega Fib 0.5.

Czytając skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, opublikowane w ostatnim raporcie kwartalnym możemy zauważyć, że Tauronpe radzi sobie lepiej niż w ubiegłym roku.
Zysk netto 496 534 tys.(rok temu 395 279 tys.) I-III kwartał
Łączne całkowite dochody 703 051 tys. (rok temu 213 137 tys.) I-III kwartał
Niedawno dowiedzieliśmy się, że wiceprezes zakłada w przyszłym roku istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w obszarze OZE, a spółka ma rozwijać się w obszarze fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej. Odnotowują oni znacznie większe, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowanie na produkty, zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.
"Tegoroczna produkcja węgla będzie w spółce wyższa o ponad 500 tysięcy ton w stosunku do roku 2020. Dzięki dobrej koniunkturze rynkowej ograniczyliśmy ilość węgla zalegającego na zwałach i można spodziewać się, że wpłynie ona na znaczący wzrost przychodów w 2022 roku"

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.