Global_BD_Trading

SP500 ze wzrostami na wykończeniu

Short
SP:SPX   Indeks S&P 500
Poziom docelowy został zawężony do przedziału 2802 - 2828. Górną granicą dla poziomu docelowego jest równość geometryczna 1:1 fali a do fali c

Komentarze