SmartInwestor

Duża pula na stole - KGHM.

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
KGH
Mamy bardzo ciekawy wykres z racji długo trwającego trading range.
Czas formowania mówi o tym, że dużo akcji zmieniło właściciela, co może spowodować gwałtowny ruch po wybiciu z TR.
Zasadnicze pytanie jest w kwestii czy to jest dystrybucja czy re-akumulacja.
Bar z 18 sierpnia pokazuje uderzenie podaży. Kolejny, to nakład do rezultatu i można powiedzieć akcja stopująca.
Pojawił się popyt przy dolnej krawędzi TR. Patrząc na obecne wzrosty i odreagowanie, to wygląda na słabe.
Kontrola podaży jest obecnie w okolicach 188-9.
Wybicie wsparcia, zielony obszar (w metodzie Wyckoffa - ice) może spowodować przyspieszenie spadku.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.