SmartInwestor

KGHM wyjście dołem z TR.

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
GPW:KGH
Jakiś czas temu zidentyfikowaliśmy przewagę podaży na akcjach KGHM .
Mamy obecnie wybicie dołem z trading range.
Nie widać tu jakiegoś ekscytującego bara podażowego, który moglibyśmy nazwać sygnałem słabości,
ale widać narastający wolumen na dwóch dniach spadkowych wybijających wsparcie.
Możemy zidentyfikować miejsce przesunięcia, gdzie podaż kontroluje spadek ( na wykresie).
Pierwsze wsparcie widoczne na wykresie tygodniowym.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.