RoTeN

KGHM

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
Kanał trendowy + formacja harmoniczna + poziomy zewnętrzne mniejszej fali pokrywają się z poziomami wewnętrznymi formacji do tego są bardzo blisko siebie