MentorFinansowy

KGHM: Byki walczą, ale podaży przybywa atutów, cz. I I

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
228 obejrzeń
3
Jeśli się spojrzy na wykres interwału tygodniowego KGHM , to dostrzeże się m.in. to, że Byki próbują się bronić na medianie kilkuletniego kanału lekko spadkowego.

Na wykresie na interwale tygodniowym można również zauważyć, że naturalnym celem kursu mogłoby być aktualnie górne ograniczenie wspomnianego przed chwilą kanału lekko spadkowego.

Nawet jeśli się przyjmie jego zawężoną wersję, zaznaczoną przerywaną linią jasnobrązową, to nadal stanowi to pewien argument na rzecz odbicia w górę. Ewentualny ruch wzrostowy mógłby sięgnąć 106,00-107,00 (dla kanału zawężonego) lub 111,00-112,00 (dla kanału o pełnej szerokości)

Nie zapominajmy jednak o równości korekt (ozn. duże prostokąty), do której kurs doszedł na wykresie tygodniowym i od której się odbił. To jest niewątpliwie silnym argumentem na rzecz podaży.

Argumenty pro podażowe i pro popytowe na interwale dziennym zostały omówione w drugim wpisie opublikowanym w tym samym czasie (w załączeniu).