KompasRynkowy

Rynek miedzi nabiera rozpędu

Long
KompasRynkowy Zaktualizowano   
COMEX:HG1!   Futures na miedź
Chociaż globalny przemysłowy cykl wydaje się osiągać punkt zwrotny, co ogólnie wspiera czynnik popytowy, wsparcie ze strony kanałów przejścia na zieloną energię jest bardziej zróżnicowane, podobnie jak względny stan dynamiki podaży.

Dla miedzi, kombinacja wysokiego wpływu popytu związany z przejściem na zieloną energię, niedoinwestowania w długoterminową dynamikę podaży oraz już skrajnie niskie zapasy oznaczają, że potencjalny wzrost cen może być znaczący. Biorąc pod uwagę najniższą elastyczność cenową popytu miedzi wśród wszystkich towarów przemysłowych - ze względu na bardzo niski udział w kosztach dóbr, w którym metal jest używany - będzie to wymagać znaczących ruchów cen. Fundamentalne niedobory, przed którymi stoi miedź w ciągu najbliższych 3 lat, są bezprecedensowe.

Dodatkowo pomysł ten wspiera fakt, że obserwujemy drastyczny spadek opłat za obróbkę i rafinację (TC/RC) co prawdopodobnie spowoduje większe ograniczenie w dynamice podaży rafinowanej, co będzie miało implikacje zacieśnienia podaży na rynku katod miedzianych.
Komentarz:
Ceny miedzi na krótko przekroczyły granicę 10 000 dolarów za tonę, gdy inwestorzy zaczęli obstawiać obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

Kluczowym czynnikiem wspierającym trend wzrostowy cen miedzi jest potencjał Rezerwy Federalnej do dalszego łagodzenia stóp procentowych. Eksperci branżowi prognozują dalsze wzrosty. Kopalnie miedzi na całym świecie borykają się z poważnymi wyzwaniami w zakresie zaspokojenia rosnącego popytu, co zwiększa presję podażową. W świetle tych czynników Goldman Sachs niedawno skorygował swoją cenę docelową na koniec roku do 12 000 dolarów za tonę z 10 000 dolarów wcześniej.

Z najnowszych danych o imporcie z Chin wynika, że import miedzi do Chin jest nadal silny pomimo problemów na rynku nieruchomości, nawet import koncentratów wzrósł, pomimo spadających cen za obróbkę. To są sygnały świadczące o potencjalnych problemach po stronie podażowej, która zaczyna borykać się z problemem zaspokojenia rosnącego globalnego popytu na miedź.

Jeśli szukasz skutecznych strategii rynku akcji oraz chciałbyś poznać naszą unikalną metodologię opartą o globalne makro, fundamenty oraz analizę techniczną wejdź na www.kompasrynkowy.pl
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.